tisdag 24 januari 2012

Vättern i stor fara

På måndags kvällen besökte Team Fridlund, Gesse och jag socialdemokraternas möte om militärns behov aff förstöra Vättern i framtiden. Boende i Brevik söder om Karlsborg var föredragande och det gjorde de på ett mycket bra sätt. Ni kan gå in på breviksgruppen.se och läsa allt i ämnet. En stor eloge till gruppen och det minsta var och en av oss som vistas på, eller kring eller dricker vatten ur Vättern är att skriva på protestlistor. Det går att skriva på deras listor på deras hemsida och förhoppningsvis också i kommunerna runt Vättern.
Ansökan som ska lämnas in är en utökning med 80 dagar skjutningar. De tillstånd som finns tidigare är alltså kvar och påverkas inte av denna ansökan. Breviksgruppen gick i genom följande punkter:
Buller 80 dagar med jas flygningar och med 70 db mellan Vadstena och Visingsö. Vissa områden med över 100 db. Bränsleutsläpp med en ökning från 2167 till 10600 kubikmeter flygfotogen och då är inte jas bränslet inräknat! Hälsoskador för de som bor så att de får flygbränsle regelbundet visar på misstänkta fosterskador. Fredningsområden för fisk får beskjutas vilket innebär att fiskens fortplantning riskeras helt för siken inom skjutområdet. Natura 2000 kastas bort vilket enligt EU:s ramavtal är mycket strikt. Du rikerar att inte kunna vara ute i skjutområderna 80 dagar plus de andra skjut dagarna och det skjuter inte under vinter tid när is finns. Det året som isen ligger då blir det inte någon dag fiske i området. Miljöbalkens 4 riksintressen är mindre än försvarets önskan att utbilda jaspiloter och helikopterpiloter för internationella insatser. I ansökan finns också med att internationella flygplan kan medöva. Vattnet till sist som i hela värden är skattat mycket högt. Idag är det 250 000 personer som får sitt driksvatten från Vättern och där Örebro och Mälardalen just nu tittar på vatten tag från Vättern. I Vättern är omloppstiden 60 år vilket betyder att en nedsmutsning/förgiftning tager mycket lång tid att läka. I tidigare tillstånd finns rätten att slänga ut 10 ton bly men nu finns ytterliggare mängder av skrot i form av kulor, raketer, granater och remsor. När man skjuter över land har de alltid krav att städa vilket inte gäller för skjutning i vatten.
Ödeshög kommun redovisade att miljöenheterna från Ödeshög, Gränna, Vadsten och Motala har möte i ämnet 14 februari. Att länstyrelsen i Östergötland ska agera det tror inte jag på då försvarsindustrin för dem i Linköping är viktigare än vad Vätterns framtid är. Förhoppningsvis så kan de andra länstyrelserna agera.
Breviksgruppen erbjöd sig att komma till de sammandragningar som Ödeshög gjorde i andra kommuner. Vem kan bjuda in dem till Motala-Vadstena?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar